» Downloads » Ökologie  

Wij nemen onze verantwoordelijkheid ...

De Dauphin HumanDesign® Group koppelt haar economisch succes aan een ondernemersfilosofie die zich bewust bezig houdt met duurzaamheid en milieubescherming. De actieve bescherming van het milieu en de geangageerde verantwoorde omgang met de natuur vindt plaats in overeenstemming met de hiervoor geldende normen en wetgeving.
Wij stellen hoge eisen aan ons zelf en zorgen ervoor dat ontwikkelingen in het gewenste kader verlopen. Met betrekking tot de bescherming van het milieu zijn wij bereid en in staat op elk gewenst moment antwoorden te geven op vragen over de gevolgen van ons handelen.

EMAS
In 2010 ontving Dauphin het zogeheten EMAS-certificaat. EMAS staat voor Eco Management and Audit Scheme en is ook bekend als EU-eco-audit of eco-audit.

EMAS werd ontwikkeld door de Europese Unie en is een gemeenschappelijk systeem voor milieumanagement en milieucontroles voor organisaties die hun prestaties op milieugebied willen verbeteren. Onder andere industriële bedrijven, dienstverleners, instanties, enz. kunnen worden gecertificeerd, maar ook andere soorten organisaties, zoals supranationale organisaties.


Umweltpakt Bayern
Door toe te treden tot het Umweltpakt Bayern wil Dauphin opnieuw een voorbeeld stellen door samen te werken met andere ondernemingen in Beieren en daarmee verder te gaan dan de bestaande wet- en regelgeving ter voorkoming van toekomstige milieuschade.In de hieronder opgenomen milieuverklaringen vindt u het bewijs van de waarde die Trendoffice hecht aan de bescherming van ons milieu: